FANDOM


Afrikaans is a Wes-Germanic language spoken in South Africa and most used lingua franca besides English.

Afrikaans was previously known as a Dutch dialect due to major similarities.

Afrikaans is the only european language to be developed in the continent of Africa.

The main speakers of Afrikaans are Coulereds (Kleurlinge) and Afrikaners.

Example Edit

Lord's prayer in Afrikaans:

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die bose.
Amen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.